UPORABNE POVEZAVE

 • Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava RS (GURS)

 • Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

 • Atlas okolja (Agencija RS za okolje)
  Omogoča vpogled do okoljskih prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov (Atlas okolja)

 • Naravovarstveni atlas
  (Agencija RS za okolje), informacijski sistem varstva narave, izdelek projekta Natura 2000, prikazuje podrobnejše vsebine s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v Sloveniji.(Naravovarstveni atlas)

 • GIS Pregledovalnik CAMP (3MAP/Južna primorska)
  Omogoča pregledovanje nekaterih prostorskih podatkov Južne Primorske (dostop do obale, kategorizacija obale, raba morja, raba kmetijskih zemljišč, erozijska območja, gozdovi, kulturne vrednote….)


 • V primeru tehničnih težav oz. vprašanj, nam lahko pošljete sporočilo na naslov posta.oizola@izola.si, poskušali vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času.