OSNOVNE INFORMACIJE

Spletni pregledovalnik prostorskih podatkov občine Izola je bil narejen s ciljem zagotavljanja kvalitetnih prostorskih informacij občanom in ostalim, ki te potrebujejo.

Občina Izola že leta vodi, posodablja in uporablja prostorske podatke v svoji pristojnosti. Določene podatke pa redno pridobiva od ostalih upravljalcev prostorskih podatkov (Geodetska uprava RS, Rižanski vodovod d.o.o., Elektro Primorska d.d.,….. ).

Pregledovalnik podatkov omogoča zaenkrat poizvedovanje le po slojih zemljiških parcel, stavbah in hišnih številkah. Sloji v pregledovalniku vsebujejo še naslednje podatke:

  • meja občine,
  • ulice,
  • prometna infrastruktura,
  • javna razsvetljava,
  • vodovod,
  • topografija (karte TTN, DTK),
  • digitalni ortofoto načrt.

    Pregledovalnik bomo s časom nadgrajevali z novimi podatkovnimi sloji, funkcionalnostmi in moduli.

  • V primeru tehničnih težav oz. vprašanj, nam lahko pošljete sporočilo na naslov posta.oizola@izola.si, poskušali vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času.